Tagalog and Japanese Conversation Lesson 1: Self-Introduction in Japanese/タガログ語で自己紹介

Today, I would like to teach you how to Introduce Yourself or do a Jiko Shoukai in Japanese.
I will be using the Tagalog language and the Japanese language:
フィリピンのタガログ語と日本語の「自己紹介」に関する内容を以下にまとめました。

First of all, I would like to introduce some of the phrases I often use when introducing myself.
まずは、自己紹介の時によく使うフレーズを紹介いたします。

Frequently used phrases / よく使うフレーズ

Let’s start with the greetings!

 • はじめまして!「hajimemashite」
 • Ikinagagalak kong makilala ka!「イキナガガラク コン マキララ カ」
 • Nice to meet you!

How to introduce your name:

 • 私の名前は、  です。「watashi no namae wa,  desu」
 • Ang pangalan ko ay _____________.「アン パンガラン コ アイ_____________.」
 • My name is   .

How to introduce your age:

 • 私は、  歳です。「watash wa,  sai desu」
 • Ako ay _________ taong gulang.「アコ アイ_________ タオン グラン.」
 • I am  years old.

How to introduce where you live:

 • 私は、  に住んでいます。「watashi wa,  ni sundeimasu」
 • Nakatira ako sa ____________.「ナカティラ アコ サ____________.」
 • I live in  .

How to introduce your job:

 • 私は、  (仕事など)をしています。「watashi wa,  (shigoto nado)wo shiteimasu」
 • Ang trabaho ko ay _____________.「アン トラバホ コ アイ_____________.」
 • I am  (Work etc.).

How to introduce your family:

 • 私は、  (兄弟もしくは姉妹)がいます。「watashi wa, _________ (kyoudai moshikuwa shimai) ga imasu」
 • Mayroon akong __________.「マイロオン アコン__________.」
 • I have  (Brothers or sisters).

How to introduce your hobby:

 • 私の趣味は、  です。「watashi no syumi wa,  desu」
 • Ang hilig ko ay __________.「アン ヒリグ コ アイ__________.」
 • My hobby is  .

Vocabulary / 単語

 • 名前「namae」/pangalan「パンガラン」/name
 • 住む「sumu」/Nakatira「ナカティラ」/live
 • 仕事「shigoto」/trabaho「トラバホ」/work
 • 持っています「motteimasu」/Mayroon「マイロオン」/have
 • 趣味「syumi」/hilig「ヒリグ」/hobby
 • 大学生「daigakusei」/Mag-aaral sa unibersidad「マグ-アアラル サ ウニベルシダッド」/University student

 • ビジネスマン「bizinesuman」/Isang negosyante「イサング ネゴシャンテ」/Businessman

 • 専業主婦「sengyousyufu」/Ang maybahay「アン マイバハイ」/Housewife 

 • アルバイト「arubaito」/Part-time na trabahador「パートタイム ナ トラバハドール」/Part time job

 • 公務員「koumuin」/Civil servant

 • 歌うこと「utaukoto」/Awit「アウィト」 singing

 • 映画鑑賞「eigakansyou」/Panonood ng mga pelikula「パノノオッドゥ ナン マガ ペリクラ」/Watching movies

 • 読書「dokusyo」/Pagbabasa「パグババサ」/Reading

 • ランニング「ranningu」/Pagtakbo「パグタクボ」/Running

 • バスケットボール「basukettobo-ru」/Basketball

Example of use / 例文

Japanese
はじめまして、私の名前は、Zeenfinityです。
私は、24歳でフィリピンのバコロド市に住んでいます。
兄が1人います。仕事は、英会話の先生とブロガーをやってます。
趣味は、映画鑑賞と歌を歌うことです。

Tagalog/タガログ語
Ikinagagalak kong makilala ka, ang pangalan ko ay Zeenfinity.
Ako ay 24 taong gulang at nakatira ako sa Bacolod City, Philippines.
Mayroon akong isang mas nakakatandang kapatid. Ang trabaho ko ay isang guro sa Ingles, gumagawa din ako ng blog .Ang mga libangaan ko ay manood ng mga pelikula at kumanta ng mga awitin.

English
Nice to meet you, my name is Zeenfinity.
I am 24 years old and I live in Bacolod City, Philippines.
I have one older brother. I am an English teacher and a blogger.
My hobbies are watching movies and singing songs.

NOTICE
If you have anything to add for the improvement this post or would like us to correct or revise some information in this article feel free to contact us at: zeenfinity@gmail.com

DISCLAIMER
Rude comments and hate-speech will be deleted from the post in order to create a safe and judgement free zone for all of my readers, let’s spread positivity instead!


4 件のコメント

  • Thank you so much for appreciating it Jiro San! I’m glad I could help you learn the Tagalog language, I will post more soon! Happy New Year

 • コメントを残す